• Winkelmandje

Totaalbedrag €0,00

Uiteraard kun je ook gebruik maken van je Herroepingsrecht.

Onderaan deze pagina kun je het formulier uitprinten en naar ons toezenden. Dit kan per mail of per post. Stuur een email naar [email protected].

Nieuwe regels omtrent informeren herroepingsrecht

Per 13 juni 2014 treden de nieuwe regels van de Richtlijn Consumentenrechten in werking. Net als in de huidige regeling, moeten webwinkeliers de consument vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand, informeren over de wettelijke bedenktijd van 14 dagen (artikel 6:230m BW).

De nieuwe regels zorgen voor een aantal aanpassingen in de mogelijkheden tot het uitzonderen van producten, diensten en digitale inhoud van het recht tot ontbinden. Hieronder staat vermeld wanneer uw producten, diensten en/of digitale inhoud uitgezonderd kunnen worden van het herroepingsrecht en welke informatieplichten hierbij gelden.

Uitsluiting herroepingsrecht producten

- Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk).
- Producten kunnen bederven binnen de bedenktermijn.
- Makkelijk kopieerbare producten die niet retourneerbaar zijn wanneer de verzegeling is verbroken, zoals games.
- Losse kranten en tijdschriften (geen abonnementen).
- Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Uitsluiting herroepingsrecht diensten

- Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a..
- Weddenschappen en/of loterijen.
- Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. Bijvoorbeeld het winterklaar maken van de tuin of de verhuur van gereedschap, wanneer deze dienst geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd..

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd (hiermee worden vooral bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Let op! Deze verklaring én de verklaring dat de consument afstand doet van zijn recht op ontbinding moet in de bevestiging van de overeenkomst worden opgenomen.

Waardevermindering bij herroepen tijdens de bedenktijd (deels) gebruikte diensten

Omdat het moment van aanvang van de dienst niet meer doorslaggevend is, ontstaat de mogelijkheid om ook een deels uitgevoerde of afgenomen dienst te herroepen. Daar staat echter tegenover dat de consument de kosten van het gedeelte van de dienst dat is uitgevoerd naar evenredigheid dient te vergoeden. Voorwaarde is wel dat de ondernemer de consument vooraf over deze kosten heeft geïnformeerd.

Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

PC-Samenstellen.nl
(Onderdeel van CPS Nederland B.V.)
Feithspark 21
9356 BX Tolbert
[email protected]

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

Besteld op:
Ontvangen op:

Factuurnummer:

Naam consument:
Voornaam:
Achternaam:

Adres consument:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:

Handtekening van consument:
Datum: